Marketing

Content Marketing

Content Marketing

τι είναι, πως λειτουργεί, βήματα επιτυχημένης στρατηγικής

Του Πέτρου Γκανάτσιου και της Έφης Καρπαθάκη

Στις μέρες μας, το περιεχόμενο χρειάζεται να αγγίζει το κοινό μας με τέτοιο τρόπο, ώστε να φαίνεται φυσικός κι όχι επιτηδευμένος. Ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό, είναι λέγοντας μια ιστορία. Έτσι, το περιεχόμενο αποκτά έναν αέρα αυθεντικότητας, είναι καθηλωτικό και προσαρμοσμένο στο κοινό-στόχο μας. 

Τι είναι, λοιπόν, το Content Marketing?

Το Content Marketing είναι μια μέθοδος, την οποία χρησιμοποιούν οι εταιρείες, για να εκπαιδεύσουν, να ενημερώσουν, να ψυχαγωγήσουν και να δώσουν κίνητρο στους υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες τους. Ταυτόχρονα, προωθεί ένα προϊόν ή μια υπηρεσία αυξάνοντας την αναγνωρισιμότητα του brand και διαμορφώνοντας την αντίληψη του καταναλωτή.

Ορισμοί

Μπορούν να δοθούν διάφοροι ορισμοί. Ο επίσημος ορισμός αναφέρει ότι:

“Content marketing is the marketing and business process for creating and distributing valuable and compelling content to attract, acquire, and engage a clearly dened and understood target audience—with the objective of driving profitable customer action.”

Ένας λιγότερο τυπικός ορισμός είναι:

“Content marketing is owning media as opposed to renting it. It’s a marketing process to attract and retain customers by consistently creating and curating content in order to change or enhance a consumer behavior.”

Ένας γρήγορος ορισμός του content marketing, ως elevator pitch είναι:

“Traditional marketing and advertising is telling the world you’re a rockstar. Content marketing is showing the world that you are one.”

Ένας ορισμός για επαγγελματίες είναι:

“Content marketing is about delivering the content your audience is seeking in all the places they are searching for it. It is the eective combination of created, curated, and syndicated content.”

Υπάρχει και ένας ορισμός για αυτούς που δεν πιστεύουν:

“Your customers don’t care about you, your products, or your services. They care about themselves, their wants, and their needs. Content marketing is about creating interesting information your customers are passionate about so they actually pay attention to you.”

Γιατί είναι σημαντικό το Content Marketing?

Το Μάρκετινγκ Περιεχομένου αποτελεί μία βασική τακτική μάρκετινγκ, καθώς προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην εταιρεία που το αξιοποιεί. Φυσικά, υπάρχουν και δεδομένα τα οποία αποδεικνύουν την σημαντικότητα του Content Marketing. Το 47% των αγοραστών πριν επικοινωνήσουν με έναν αντιπρόσωπο πωλήσεων μιας εταιρείας, έχουν ήδη δει το περιεχόμενο που ανεβάζει η εταιρεία. Επίσης, οι εταιρείες που χρησιμοποιούν μάρκετινγκ περιεχομένου παρατηρούν περίπου 30% υψηλότερους βαθμούς ανάπτυξης σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις που δεν το χρησιμοποιούν. Τέλος, το 72% των επιχειρήσεων μάρκετινγκ αναφέρουν, ότι το μάρκετινγκ περιεχομένου αυξάνει την δέσμευση και τον αριθμό των δυνητικών πελατών. Έτσι, από τα στατιστικά αυτά, αντιλαμβάνεται κανείς την αποτελεσματικότητα και τις θετικές επιδράσεις που έχει το Content Marketing στις εταιρείες που το χρησιμοποιούν.

Πώς λειτουργεί το Content Marketing?

Είναι σημαντικό να καταλάβει κανείς πως λειτουργεί το content marketing για να μπορέσει να έχει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα για την επιχείρησή του. Η σωστή χρήση του προϋποθέτει σωστό περιεχόμενο σε κάθε στάδιο του κύκλου πωλήσεων, από την συνειδητοποίηση, έως την σκέψη, έως και την αγορά.

Τα στάδια των πωλήσεων είναι τρία: 

  • το στάδιο συνειδητοποίησης,
  • το στάδιο εξέτασης και
  • το στάδιο απόφασης της αγοράς

Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας πωλήσεων, το περιεχόμενό θα πρέπει να επικεντρώνεται στις κορυφαίες ανησυχίες του εκάστοτε κοινού ανάλογα με την εταιρεία. Το περιεχόμενο στο στάδιο της συνειδητοποίησης πρέπει να είναι εκπαιδευτικό, όπως για παράδειγμα συμβουλές. Το καλύτερο περιεχόμενο για αυτό το στάδιο είναι: άρθρα, αναρτήσεις ιστολογίου (blog), ηλεκτρονικά βιβλία (eBooks), βίντεο και ενημερωτικά δελτία. Στο δεύτερο στάδιο, το στάδιο της εξέτασης, το περιεχόμενο θα πρέπει να προσφέρει ένα συνδυασμό χρήσιμων πληροφοριών και μάρκετινγκ. Θα πρέπει να ενημερώνει τον αναγνώστη σχετικά με τα χαρακτηριστικά ή τις λειτουργίες που πρέπει να αναζητήσει και πώς τα διάφορα αυτά χαρακτηριστικά ανταποκρίνονται στις ανάγκες του. Φυσικά, το περιεχόμενό θα πρέπει να ξεκαθαρίζει τι προσφέρει η επιχείρηση. Καλύτερο περιεχόμενο για αυτό το στάδιο: μελέτες περιπτώσεων, άρθρα με οδηγίες, βίντεο με οδηγίες, φύλλα εργασίας. Στο τρίτο στάδιο χρειάζεται να γίνει εστίαση στις πωλήσεις, και στο γιατί είστε οι καλύτεροι. Το κεντρικό μήνυμά εδώ θα πρέπει να είναι η τεχνογνωσία, οι γνώσεις και τα διαφοροποιημένα οφέλη αυτού που πουλάτε. Καλύτερο περιεχόμενο για αυτό το στάδιο: μελέτες περιπτώσεων, περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη, οδηγός αγοραστή, βίντεο προϊόντος, έκθεση έρευνας.

Πώς να ξεκινήσεις με το Content Marketing

Το μάρκετινγκ περιεχομένου μπορεί να θεωρείται ως κάτι ακατανίκητο, αλλά μια καμπάνια για να είναι επιτυχημένη θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω στοιχεία:

Α) να είναι διαχειρίσιμη

Β) να είναι βιώσιμη

Για να επιτευχθεί αυτό, κρίνεται αναγκαίο να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

  • Καθορισμός κοινού. Για να δημιουργήσετε περιεχόμενο για συγκεκριμένο κοινό, χρειάζεται να έχετε ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με τις προτεραιότητες, τις προκλήσεις και τις προτιμήσεις του κοινού που στοχεύετε. Αν έχετε κάνει εκτενή ανάλυση των ποικίλων τμημάτων που απαρτίζουν το κοινό σας, καλό είναι να επικεντρωθείτε στα κυριότερα από αυτά.
  • Σωστός σχεδιασμός. Ο σωστός σχεδιασμός πρέπει να ανταποκρίνεται στο στάδιο που βρίσκεστε στον κύκλο πωλήσεων. Συνεπώς, δημιουργείτε περιεχόμενο γι’ αυτό. Κάτι ακόμη που πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη σας, είναι ποια μορφή περιεχομένου θα σας βοηθήσει περισσότερο για να αναδείξετε την αξία σας. Αυτή μπορεί να είναι ένα βίντεο ή μια λίστα ελέγχου.
  • Καθορισμός υπεύθυνου για να γράφει, να επεξεργάζεται και να διορθώνει το υλικό. Το κοινό θα κρίνει το περιεχόμενό σας για την ποιότητά του. Επομένως, πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί στην επιλογή του κατάλληλου ανθρώπου για αυτή τη δουλειά. Αυτός, μπορεί να είναι εργαζόμενος στην εταιρεία σας ή εξωτερικός συνεργάτης και θα κριθεί κατάλληλος να δημιουργήσει το περιεχόμενο, να το επεξεργάζεται και να κάνει διορθώσεις όπου χρειάζεται.
  • Διανομή περιεχομένου. Είναι πολύ σημαντικό να αποφασίσετε με ποιο τρόπο θα διανείμετε το περιεχόμενό σας. Κρίνεται αναγκαίο να ερευνήσετε σε ποιο μέσο το περιεχόμενό σας θα εκτεθεί περισσότερο στο κοινό – στόχο σας. Για παράδειγμα, ένα άρθρο είναι λογικό να διανεμηθεί μέσω email και μια λίστα ελέγχου ή ένα φύλλο εργασιών είναι πιο πιθανό να αναρτηθούν στα social media.
  • Βιώσιμο πρόγραμμα. Από τη στιγμή που είστε σε θέση να αναγνωρίσετε το κοινό στο οποίο απευθύνεστε, επόμενο είναι να επιλέξετε και τη σωστή μορφή με την οποία θα επικοινωνήσετε το περιεχόμενο σας. Ένα βιώσιμο πρόγραμμα περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμα πλάνα (3-6 μηνών) με ρεαλιστικούς αριθμούς από στοιχεία περιεχομένου που κρίνετε, ότι μπορείτε να ανταποκριθείτε, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τον προϋπολογισμό και τους πόρους που μπορείτε να διαθέσετε.
  • Καλύτερες πρακτικές. Πειστικό περιεχόμενο θεωρείται ένα καλογραμμένο περιεχόμενο, δίχως ορολογία που είναι πιθανό να μην μπορεί να γίνει αντιληπτή από όλους. Ένα μικρό κομμάτι περιεχομένου, σχετικό με το θέμα που αναλύουμε και με προτροπή για κάποια ενέργεια είναι μια πολύ καλή τακτική που μπορείτε να ακολουθήσετε.

Είδη Content Marketing

Υπάρχουν πολλά είδη Content Marketing, τα οποία μπορείτε να αξιοποιήσετε στην στρατηγική σας. Παρακάτω θα δείτε τα 7 πιο συνηθισμένα:

1.Blog Content Marketing

Το Blog είναι ένα τμήμα ενός website το οποίο ενημερώνεται με σχετικό περιεχόμενο σε τακτική βάση. Τα blogs είναι ένας πανίσχυρος τύπος εσωτερικού περιεχομένου και δίνουν μεγάλη ελευθερία στο δημιουργικό κομμάτι, όσον αναφορά το σκοπό του εκάστοτε θέματος. Μέσω του Blog μπορείτε να προωθήσετε περιεχόμενο ή άρθρα μέσω links, να συμπεριλάβετε share buttons για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να διαδώσετε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρετε.

2.Social Media Content Marketing

Το να επενδύσετε στο Social Media Marketing στις μέρες μας κρίνεται πιο αναγκαίο από ποτέ. Υπάρχουν πολλές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube όπου μπορείτε να διανείμετε το περιεχόμενό σας, οι οποίες μάλιστα σας παρέχουν και πολλούς τρόπους με τους οποίους μπορείτε να το προωθήσετε, όπως για παράδειγμα μέσω φωτογραφιών, βίντεο και ιστοριών.

3.Public Relations Content Marketing

Για να διαδώσετε το περιεχόμενό σας όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, πρέπει να έχετε δημιουργήσει μια πολύ δυνατή καμπάνια PR. Με το Content Marketing δημοσίων σχέσεων αποσκοπείτε να έρθετε σε επαφή με τους κατάλληλους ανθρώπους και να δημιουργήσετε σχέσεις με εκδότες, δημοσιογράφους και influencers, αλλά και κυρίως να διατηρήσετε τις σχέσεις αυτές. Μέσω του Content Marketing προσπαθείτε να τραβήξετε την προσοχή του κόσμου, παρουσιάζοντας όμορφες ιστορίες. Αν, λοιπόν, συνδυάσετε το PR και το Content Marketing, είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε ιστορίες, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες σε εκδότες, δημοσιογράφους και influencers. Οι εταιρίες δημοσίων σχέσεων είναι οι ‘’θεματοφύλακες του περιεχομένου’’ για τα brands που εκπροσωπούν.

4.Podcast Content Marketing

Τα Podcast παρέχουν αρκετή ελευθερία ως προς τη δημιουργικότητα, διότι το θέμα ανάλυσης μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Επίσης, είστε σε θέση να καθορίσετε το χρόνο, τη συχνότητα και τη μορφή.

5.Infographic Content Marketing

Οι γραφικές απεικονίσεις παρουσιάζουν περιεχόμενο με τέτοιο τρόπο, ώστε σύνθετα δεδομένα και πληροφορίες να μεταφέρονται στο κοινό με μια πιο απλοποιημένη μορφή. Αυτό, μπορεί να γίνει αν χρησιμοποιήσετε απλή διατύπωση, σύντομες δηλώσεις και καθαρές εικόνες. Έτσι, τα infographics είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος να επικοινωνήσετε περιεχόμενο, ώστε να γίνει κατανοητό από όλους.

6.Video Content Marketing

Με το Video Marketing έχουμε την δυνατότητα  να ενισχύσουμε τις μετατροπές, να βελτιώσουμε τον δείκτη ROI και να χτίσουμε πιο σταθερές σχέσεις με το κοινό μας. Μπορούμε να μοιραστούμε το βίντεο περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στο site που διαθέτουμε.

7.Paid Ads Content Marketing

Οι πληρωμένες διαφημίσεις σας βοηθούν να προσεγγίσετε ένα ευρύ κοινό, καθώς προσφέρουν τη δυνατότητα επιλογής των σημείων στα οποία θα εμφανίζονται. Αυτά τα σημεία είναι κυρίως τα social media, landing pages, banners κ.ά

Αποτελεσματική στρατηγική Content Marketing

Για να δημιουργήσουμε μια αποτελεσματική στρατηγική μάρκετινγκ περιεχομένου, πρέπει να τηρήσουμε τους παρακάτω 7 κανόνες:

1.Πρώτο και κυριότερο είναι να καθορίσετε τους στόχους που θέλετε να πετύχετε σαν επιχείρηση. Κάθε κομμάτι περιεχομένου που είναι να δημιουργηθεί θα πρέπει να συμβάλλει και στην επίτευξη ενός στόχου. Ο στόχοι που θα τεθούν χρειάζεται να είναι S.M.A.R.T: Specific (Συγκεκριμένοι), Measurable (Μετρήσιμοι), Achievable (Εφικτοί), Realistic (Ρεαλιστικοί) και Time-bound (Τοποθετημένοι χρονικά). Ο καθορισμός του τι θέλετε να επιτύχει η στρατηγική μάρκετινγκ περιεχομένου ή των συνολικών επιχειρηματικών στόχων σας, διασφαλίζει ότι θα παραμείνετε στο σωστό δρόμο κατά τη δημιουργία του περιεχομένου σας.

2.Πρέπει να προσδιορίσετε το κοινό σας, καθώς το περιεχόμενο που θέλετε να δημιουργήσετε είναι για ένα συγκεκριμένο σκοπό και απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Ένας καλός τρόπος να γίνει η οπτικοποίηση του κοινού, είναι η διεξαγωγή έρευνας αγοράς και η δημιουργία χαρακτηριστικών αγοραστών. Δηλαδή, η δημιουργία περσόνων (Personas). Η περσόνα είναι, ουσιαστικά, μια φανταστική αναπαράσταση των πελατών της εταιρείας σας. Έπειτα από την έρευνα αγοράς, απαραίτητο είναι να προβείτε σε τμηματοποίησή της και στην συνέχεια, στη δημιουργία μιας περσόνας που αντιπροσωπεύει το εκάστοτε τμήμα της. Δημιουργείτε πρόσωπα με βασικά χαρακτηριστικά, όπως δημογραφικές πληροφορίες (ηλικία, περιοχή διαμονής, τίτλος εργασίας, φύλο, εισόδημα) αλλά και σημεία επαφής με αυτά, προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, κίνητρα συμπεριφοράς κ.λπ. Αυτή η διαδικασία, σας βοηθάει κυρίως να έρθετε πιο κοντά στους πελάτες σας, να “μπείτε στη θέση τους”, να τους καταλάβετε και να ανακαλύψετε τα αίτια που θα τους ωθήσουν στην αγορά των προϊόντων σας ή στην αποφυγή τους. Συνεπώς, χρειάζεται να εξετάσετε πώς μπορεί η επιχείρηση σας να ευθυγραμμιστεί με τον εκάστοτε πελάτη-περσόνα και να δώσει λύσεις στο πρόβλημα του. Μόλις αναγνωριστεί το κοινό-στόχο σας, θα είναι πιο εύκολο να αναπτυχθεί περιεχόμενο που θα αποφέρει καλύτερα αποτελέσματα για εσάς, απλώς και μόνο επειδή θα είναι πιο στοχευμένο, σχετικό και πολύτιμο.

3.Είναι σημαντικό να προσδιοριστούν οι λέξεις-κλειδιά του περιεχομένου σας, οι οποίες συνάδουν με το πρόβλημα που επιλύει η επιχείρηση. Δεν ωφελεί να δημιουργείτε περιεχόμενο υψηλού επιπέδου που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που πουλάτε ή με τις αξίες της επιχείρησής σας. Μπορείτε να αναπτύξετε το πιο καινοτόμο, διορατικό, εκπαιδευτικό ή διασκεδαστικό περιεχόμενο στην αγορά, αλλά εάν το κοινό δεν ενδιαφέρεται για το προϊόν ή την υπηρεσία σας, τότε όλη σας η σκληρή  δουλειά θα είναι για το τίποτα. Επομένως, ορίστε την επιχείρησή σας μέσω του προϊόντος ή της υπηρεσίας που πουλάτε. Αυτή θα είναι η βάση για τις κύριες λέξεις-κλειδιά και φράσεις που θέλετε να καθιερώσετε αλλά και το κύριο θέμα του περιεχομένου σας. Η συμπερίληψη των κατάλληλων key-words στο περιεχόμενό σας θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε υψηλή θέση στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης, διασφαλίζοντας έτσι, ότι θα σας βρουν τα σωστά άτομα. Είναι αναγκαίο, να γνωρίζει το κοινό τον τρόπο κατά τον οποίο η εταιρεία σας θα το ωφελήσει, καθώς και τον λόγο που θα επιλέξουν εσάς, έναντι του ανταγωνιστή σας.

4.Πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται έλεγχος του περιεχομένου. Ο έλεγχος περιεχομένου είναι μια διαδικασία, κατά την οποία αναλύετε το περιεχόμενο που έχετε δημιουργήσει και έπειτα δημοσιεύσει. Ο στόχος αυτού, είναι να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με τους τύπους περιεχομένου που αποδίδουν καλύτερα. Κάποια εργαλεία ελέγχου του περιεχομένου που θα σας φανούν χρήσιμα, ώστε να αυτοματοποιήσετε εν μέρει τη διαδικασία ελέγχου του περιεχομένου σας είναι το Screaming Frog, το SEMrush ή το Google Analytics. Αυτά, αναφέρουν λεπτομερώς τις πιο δημοφιλείς σελίδες στον ιστότοπό σας, τα μοτίβα και τις συμπεριφορές των χρηστών, τον χρόνο που αφιερώνουν στον ιστότοπό σας, ακόμη και πληροφορίες για το πώς μπορείτε να βελτιώσετε τις προτιμήσεις του SEO. Ο έλεγχος του περιεχομένου παίζει σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματική λειτουργία του μάρκετινγκ περιεχομένου.

5.Χρειάζεται να καθορίσετε ποιους τύπους περιεχομένου θα χρησιμοποιήσετε. Έχουμε αναφερθεί στους τύπους περιεχομένου που υπάρχουν, αλλά τώρα θα σχολιάσουμε περισσότερο κάποια από αυτά. Υπάρχουν τα ιστολόγια που μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη μιας διαδικτυακής παρουσίας, στην αλληλεπίδραση με το κοινό, στην προσέλκυση δυνητικών πελατών και στη σημαντική βελτίωση του SEO. Τα βίντεο, όπου σύμφωνα με το Hubspot το 54% του κοινού θέλει να δει περισσότερο περιεχόμενο βίντεο από τις επωνυμίες που υποστηρίζει. Το κυριότερο πλεονέκτημα του βίντεο είναι ότι είναι πολύ ευέλικτο ως μέσο. Μπορείτε, δηλαδή, να δημιουργήσετε βίντεο με κινούμενα σχέδια, επεξηγηματικά βίντεο, συνεντεύξεις, βίντεο με οδηγίες κ.λπ. Οι επιλογές είναι ατελείωτες. Το περιεχόμενο βίντεο είναι εξαιρετικά ελκυστικό, καθώς πολλοί άνθρωποι μαθαίνουν οπτικά, επομένως η τοποθέτηση του ισχυρού μηνύματός σας σε μια διασκεδαστική, οπτική μορφή είναι εξαιρετικά αποτελεσματική. Άλλος ένας τύπος περιεχομένου, η χρήση του οποίου έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια είναι τα Podcast, δηλαδή αρχεία ήχου στα οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση από το διαδίκτυο, γενικά μέσω μιας εφαρμογής ή ενός ιστότοπου. Συνήθως, είναι μια σειρά επεισοδίων σε μορφή συνέντευξης ή μιας ενδιαφέρουσας συζήτησης ή απλώς μια ιστορία από ένα άτομο που ανακαλεί ένα γεγονός ή προσφέρει πληροφορίες. Το podcasting είναι ένα φθηνό και εύκολο κομμάτι περιεχομένου και πολύ αποτελεσματικό, εάν γίνει σωστά. Φυσικά, υπάρχουν πολλές περισσότερες μορφές περιεχομένου στις οποίες μπορείτε να εμβαθύνετε. Απλώς φροντίστε να ερευνήσετε τι είναι καλύτερο για την εταιρεία, το κοινό και τον κλάδο σας.

6.Συνιστάται, επίσης, η δημιουργία ενός ημερολογίου περιεχομένου. Το περιεχόμενο ή τα ημερολόγια σύνταξης λειτουργούν ως οπτικές ροές εργασίας που βοηθούν τους επαγγελματίες του μάρκετινγκ περιεχομένου να προγραμματίζουν εργασίες σε καθημερινή, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση. Τα ημερολόγια περιεχομένου μπορούν να έχουν πολλές μορφές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα τυπωμένο ημερολόγιο, ένα υπολογιστικό φύλλο, κάτι όπως το ημερολόγιο Google, μια εφαρμογή, όπως το Monday.com ή ένα συγκεκριμένο, ολοκληρωμένο εργαλείο, όπως το CoSchedule.

7.Τέλος, είναι βασικό να γίνεται μια καταμέτρηση των αποτελεσμάτων. Χρειάζεται να αναλυθεί η απόδοση του περιεχομένου που δημοσιοποιείται για να μπορέσει κανείς να αντιληφθεί τελικά τι αρέσει στο κοινό του, ώστε να μπορέσει μελλοντικά να δημοσιεύει νέο και ενδιαφέρον σχετικό περιεχόμενο.

Είναι, πλέον, ξεκάθαρο ότι το Content Marketing αποτελεί μια σχετικά απλή και απόλυτα αποτελεσματική τακτική προώθησης και ενίσχυσης της αναγνωρισιμότητας του brand. Με την κατανόηση και την εφαρμογή των κανόνων, ανάλογα πάντα με το τύπο και την ανάγκη της κάθε εταιρείας, είναι σίγουρο ότι θα επιτευχθούν τα αποτελέσματα και οι στόχοι που έχουν τεθεί.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.